Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

JobsGlove

Premium Salon Styling Chair Elegant Hair Dress Barber Shop Chair

Premium Salon Styling Chair Elegant Hair Dress Barber Shop Chair

Κανονική τιμή $150.00 USD
Κανονική τιμή $170.00 USD Τιμή έκπτωσης $150.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε

Description: Revolutionize your salon with our premium styling chair designed to meet the needs of modern stylists and their clients. Combining functionality, durability, and style, this chair is a must-have for any upscale salon setting.

Features:

  1. Ergonomic Design: The chair features a contoured backrest and armrests, providing optimal support and comfort during long styling sessions.
  2. Hydraulic Lift System: Effortlessly adjust the height of the chair with the hydraulic lift system, ensuring ergonomic positioning for precise styling.
  3. Reclining Functionality: Offer your clients the ultimate relaxation with the reclining feature, allowing them to kick back and enjoy their salon experience.
  4. 360-Degree Swivel Base: Maneuver around your styling station with ease thanks to the chair's smooth 360-degree swivel base, enhancing efficiency and convenience.
  5. Durable Construction: Crafted with high-quality materials, including a sturdy metal frame and premium upholstery, this chair is built to withstand the rigors of daily salon use.
  6. Sleek Design: With its sleek and modern design, this styling chair adds a touch of sophistication to any salon décor, elevating the overall ambiance.

Specifications:

  • Material: High-quality PU leather and stainless steel round base.
  • Color Options: Choose from a range of stylish colors to complement your salon's aesthetic
  • Weight Capacity: 250 KGS
  • Dimensions: 95*64*61cm

Transform your salon into a haven of style and comfort with our premium salon styling chair. Invest in quality and functionality for both you and your clients. Order now and take your styling experience to the next level!

Προβολή όλων των λεπτομερειών